5e : Kia e-Niro 64 kWh : 455 km

5e : Kia e-Niro 64 kWh : 455 km

175/1051