Lamborghini Marzal, Bertone 1967

Lamborghini Marzal, Bertone 1967

1/2