ASTON MARTIN DBS V8 5.3L 315ch coupé 1967

ASTON MARTIN DBS V8 5.3L 315ch coupé 1967

4/43