ASTON MARTIN DBS V8 5.3L 315ch coupé 1969

ASTON MARTIN DBS V8 5.3L 315ch coupé 1969

1/37