Talbot Lago T26 Record coupé Saoutchik

Talbot Lago T26 Record coupé Saoutchik

400/1755